Veelgestelde vragen

De selectie en aanwerving van kandidaten verloopt bij Bridger volgens een vaste procedure. Dit mag je verwachten:

  • Alle sollicitaties die we via de website ontvangen, worden eerst grondig gescreend en geëvalueerd.
  • Kom je in aanmerking voor een vacature, dan contacteren onze recruiters jou voor wat meer informatie en om je uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek.
  • Is de uitkomst van dat gesprek positief, dan stellen we je voor aan het bedrijf en houden we jou op de hoogte van hun reactie. Bij interesse volgt er een gesprek op het bedrijf.
  • Is er een match, dan krijg je een contractvoorstel en kan je bij onderling akkoord snel starten.
  • Daarna volgen we jou op via evaluatiegesprekken. We willen nu eenmaal dat jij en je werkgever zich goed voelen bij hun keuze.

Om dit jaar aanspraak te maken op jeugdvakantiedagen moet de jongere aan de volgende voorwaarden voldoen:

- nog geen 25 jaar oud zijn op 31 december van het voorgaande kalenderjaar;
- in de loop van het voorgaande jaar zijn/haar studies, leertijd of opleiding beëindigd hebben;
- na deze beëindiging ten minste 1 maand als loontrekkende arbeid verricht hebben in de loop van het voorgaande jaar. Tijdens deze maand moet de werknemer minstens 13 arbeidsdagen of gelijkgestelde dagen kunnen aantonen in de zin van de werkloosheidsreglementering. Deze 13 dagen komen overeen met 70 uren.

Wat moet de werknemer doen om jeugdvakantie te krijgen?

Bezorg na de eerste maand waarin je jeugdvakantie opnam het ingevulde formulier C103-jeugdvakantie werknemer aan je uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas).

Een voorbeeld:
Heb je recht op drie weken jeugdvakantie en neem je deze vakantie gespreid op : in april (twee dagen), in juli-augustus (twee weken) en in december (de rest). Dan moet je het formulier C103 enkel in april invullen en aan je uitbetalingsinstelling bezorgen.

Uitgebreide informatie over jeugdvakantie kan je ook steeds terugvinden op de website van de RVA

1. Hou je cv up-to-date
Zorg voor een duidelijk en overzichtelijk cv dat je relevante vaardigheden, ervaringen en opleidingen laat zien. Vermeld ook de projecten waar je aan hebt gewerkt of aan hebt bijgedragen, en wat je rol en verantwoordelijkheden waren.

2. Een goede voorbereiding…
Bereid je goed voor op het sollicitatiegesprek. Doe onderzoek naar het bedrijf, het project en de functie waar je voor solliciteert. Bedenk ook voorbeelden van hoe jij in eerdere projecten bepaalde technische problemen hebt opgelost of hoe je hebt samengewerkt met andere professionals in je vakgebied om tot een geslaagd resultaat te komen.

3. Wees enthousiast
Laat je enthousiasme en motivatie zien. Vertel waarom je geïnteresseerd bent in het project en wat je kunt bijdragen aan het succes ervan. Wees ook positief en respectvol naar je gesprekspartner en het bedrijf toe. Vertel waarom je denkt dat jij zo goed past bij hen. De cultuur spreekt je aan, de naam en uitstraling, de manier van werken… Je kan niet wachten om te tonen dat jij voor hen de perfecte match bent!

4. Blijf jezelf
Zorg dat je tijdens het gesprek jezelf blijft. Professioneel, spontaan, open en eerlijk. Toon je technische kennis en vaardigheden. Beantwoord de vragen die je worden gesteld zo duidelijk en concreet mogelijk, en gebruik indien nodig vaktermen of diagrammen om je antwoord te verduidelijken. Als je iets niet weet, geef dat dan eerlijk toe en vertel hoe je het zou uitzoeken of leren.

5. Durf feedback te vragen
Vraag om feedback en vervolgstappen. Aan het einde van het gesprek, bedank je jouw gesprekspartner voor zijn of haar tijd en vraag je hoe het verdere verloop van het aanwervingsproces eruitziet. Vraag ook om feedback op je prestaties en wat je eventueel kunt verbeteren. Zo laat je zien dat je leergierig bent en openstaat voor verbetering.

Persoonlijk advies nodig? Maak een afspraak.

Ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Of zoek je als bedrijf naar een kandidaat met de juiste competenties én de beste ‘cultural fit’?
Vul even het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met jou op!

Contacteer ons